Verbouw

 

Funderingsherstel


Nederland heeft te maken met rottende houten paalfunderingen met als gevolg zakkende huizen en gebouwen. Er zijn een aantal methodieken om de fundering te herstellen. Welke methode geschikt is, is afhankelijk van de situatie: met name de bodemopbouw, het type en de staat van de fundering en de oorzaak van de aantasting spelen een rol. Wij combineren kennis van traditionele funderingstechnieken met ervaring in nieuwe innovatieve technieken, specifieke technieken die de overlast voor bewoners tot een minimum beperken.


  • funderingstechnieken
  • funderingstechnieken
  • funderingstechnieken
  • funderingstechnieken
  • funderingstechnieken

  funderingstechnieken

  Funderingsherstel in vele vormen en maten. Door de ervaring kunnen we ook complexe werken aan.